Les energies renovables són energies netes que contribueixen a cuidar el medi ambient. Enfront dels efectes contaminants i l’esgotament dels combustibles fòssils, les energies renovables són ja una alternativa. En Erenovable us parlem ara de l’Energia solar, eòlica, biomassa, energia geotèrmica, energia hidroelèctrica, hidrogen, energia dels oceans i molt mes.
Les energies renovables procedeixen de fonts naturals que són inesgotables. Energies procedents de fonts com el sol, l’aire, l’aigua, biomassa etcètera.
Malgrat pertànyer a aquestes fonts inesgotables, la constant i creixent contaminació en el medi ambient ha fet que durant els últims anys els seus recursos hagin minvat de manera considerable perillant la seva continuïtat i no només això sinó que moltes espècies animals han mort, així com el perill que amenaça a la conservació de la terra i a la nostra pròpia espècie.
Enfront dels efectes contaminants de combustibles fòssils com el petroli o el carbó, les energies renovables tenen menys emissions de carboni, reciclen i són més respectuoses amb el medi ambient.
Els combustibles fòssils creen emissions de gasos efecte hivernacle que contribueixen a l’escalfament global. Les energies renovables no emeten aquests gasos i són bàsiques per frenar l’escalfament global i el canvi climàtic.
La producció d’energies renovables a nivell local, redueix els costos de transports que tenen les energies fòssils. Potenciar les energies renovables crea llocs de treball.

Tipus d’energia renovable: tres exemples

Marina

L’energia marina o energia dels mars (també denominada de vegades energia dels oceans o energia oceànica) es refereix a l’energia renovable produïda per les ones del mar, les marees, la salinitat i les diferències de temperatura de l’oceà. El moviment de l’aigua en els oceans del món crea un vast magatzem d’energia cinètica o energia en moviment. Aquesta energia es pot aprofitar per generar electricitat que alimenti les cases, el transport i la indústria.

Geotérmica

L’energia geotèrmica és aquella energia que pot ser obtinguda per l’home mitjançant l’aprofitament de la calor de l’interior de la Terra.
Part de la calor interna de la Terra (5.000 °C) arriba a l’escorça terrestre. En algunes zones del planeta, prop de la superfície, les aigües subterrànies poden aconseguir temperatures d’ebullició, i, per tant, servir per accionar turbines elèctriques o per escalfar.

Eòlica

L’energia eòlica és l’energia obtinguda de la força del vent, és a dir, mitjançant la utilització de l’energia cinètica generada pels corrents d’aire. S’obté mitjançant unes turbines eòliques que converteixen l’energia cinètica del vent en energia elèctrica per mitjà d’aspes o hèlixs que fan girar un eix central connectat, a través d’una seriï engranatges (la transmissió) a un generador elèctric.