Apple s’ha guanyat el títol de la companyia de tecnologia més verda del món per tercer any consecutiu, segons l’organització Greenpeace, liderant la llsita de empreses que més respecten el Medi Ambient. En el nou informe de “Clicking Clean“, Apple lidera el grup de les empreses més respectuoses amb el Medi Ambient amb una qualificació “A” i una puntuació en energia neta del 83 %.

Facebook i Google també figuren entre les que millor tracten al Medi Ambient, amb puntuacions de 67 i 56 %, respectivament, junt amb el proveïdor del centre de dades Switch, que va obtindre el 100 %. En el costat oposat de la llista es troben Netflix i Amazon Web Services. L’índex d’energia neta de Greenpeace es mesura tenint en compte la quantitat d’energia que les empreses utilitzen a partir de recursos renovables, així com altres factors, com la seua voluntat de fer públic el seu consum i el seu compromís d’alimentar els seus centres de dades amb energies no contaminants.

A causa de la seua dimensió i influència, estes empreses tenen el poder d’impulsar a altres companyies, perquè es decanten per l’ús d’energies netes. En esta línia, l’informe destaca que Apple exercix un paper fonamental perquè altres centres de dades i operadors seguisquen el seu exemple d’impulsar les seues operacions amb un màxim respecte pel Medi Ambient. Facebook també va rebre elogis per ser la primera companyia important d’Internet, a comprometre’s a ser 100 % dependent de les energies renovables, exercint un paper de lideratge en el sector.

Google també s’ha preocupat per que el seu Google Cloud fora renovada energèticament i està millorant este aspecte en nous mercats, però va ser criticada per ser menys transparent que altres, incloent a Apple, Facebook i Switch, en termes de proporcionar les seues dades quant a demanda i consum energètic.

Sabies quals eren les empreses que més respecten el Medi Ambient?