El Departament de Medi Ambient ha convocat deu beques d’investigació per a impulsar la investigació, innovació i divulgació en distintes àrees del medi ambient i la sostenibilitat dirigides a jóvens investigadors acabats de titular per un import de 12.000 euros cada una d’elles i un termini d’execució de 12 mesos. Enguany s’amplia el número i les temàtiques de les beques d’investigació. Amb aquestes beques d’investigació es planteja incidir en el desenrotllament de projectes d’investigació, innovació, divulgació, informació i comunicació que contribuïsquen a realitzar un ús més eficient dels recursos materials i energètics i a mitigar el canvi climàtic o adaptar-se a les seues conseqüències, a través de la convocatòria de 10 beques dirigides a jóvens investigadors i divulgadors per a l’execució de projectes en quatre àmbits temàtics fonamentals en la consecució de dites objectives de sostenibilitat i en els que la Direcció General de Medi Ambient es troba treballant activament:

  • 4 beques de 12.000 euros cada una per a projectes d’investigació i innovació en matèria d’ecodiseño, prevenció, reutilització, arreplega selectiva i reciclatge de residus.
  • 2 beques de 12.000 euros cada una per a projectes d’investigació i innovació en matèria d’estalvi i eficiència energètica i ús de les energies renovables.
  • 2 beques de 12.000 euros cada una per a projectes d’investigació i innovació en matèria de mitigació y/o adaptació al canvi climàtic.
  • 2 beques de 12.000 euros cada una per a projectes d’informació i comunicació sobre el canvi climàtic.

A les beques convocades l’any 2016 s’afigen, per tant, noves línies destinades a projectes relacionats amb el canvi climàtic, tant en la seua variant investigadora com en la comunicativa i divulgadora.

Les persones sol·licitants hauran d’estar en possessió d’algun títol de grau superior en formació professional, grau universitari o postgrau l’àmbit de coneixement de les quals estiga relacionat amb l’objecte de la beca que se sol·licita. En tot cas, el dit títol no podrà tindre una antiguitat superior a quatre anys d’antelació. Es valorarà la trajectòria, experiència i formació en la matèria.