sobre el blog

Tot el que has de coneixer sobre el blog Assemblea ICV, és que els seus pilars fonamentals són l’amor i la protecció de la naturalesa.

Amb aquest motiu, tots els articles abordaran tres categories fonamentals: la contaminació, els animals i les energies renovables.

Anem a parlar en més deteniment d’aquestes tres categories.

Categories que tracten sobre el blog

Contaminació

La contaminació de l’ambient és un tema de vital importància per a la humanitat, tots hem d’aportar un granit de sorra per detenir-la. Les activitats que diàriament realitzen els éssers humans originen deixalles que són dipositats a l’ambient (sòl, aire, aigua), provocant, en molts casos, danys.

Per a repondre de manera senzilla qué és la contaminació ambiental haurem de saber que es tracta de la presència en l’ambient de qualsevol agent (físic, químic o biològic) que ho faci menys favorable al desenvolupament dels éssers vius.

Els contaminants poden estar en estat: sòlid, líquid i gasós i són biodegradables i no biodegradables.

Animals 

Sabem que els animals podin sofrir i sentir dolor. Malgrat això no hi ha una correcta protecció per a una infinitat d’animals de moltes parts del món. Ells segueixen sofrint innecessàriament a causa de la crueltat intencional i no intencional, la ignorància i la negligència.

Hi ha una necessitat urgent de tenir un compromís internacional de protecció als animals i els seves necessitats de benestar. Tal compromís podria inspirar a dirigents polítics, organitzacions i particulars a tractar millor als animals i serà el principi de la fi de la crueltat cap als animals a tot el món.

Energies Renovables

L’energia renovable és l’electricitat subministrada a partir de fonts d’energia renovables, com l’eòlica, la solar, geotèrmica, hidroelèctrica i de les biomasses. Es consideren fonts d’energia renovables a causa que les seves fonts de combustible estan contínuament en reposició.
Les energies renovables es distingeixen de les fonts fòssils d’energia no renovables (carbó, petroli, gas natural), els mitjans del qual són limitats. Les fonts poden ser substituïdes en la naturalesa, però la seva regeneració porta tant temps que no pot exercir un paper per a l’ús sostenible dels éssers humans.