Col·laboracions

Si vols veure publicades les teues col·laboracions…

Assemblea ICV va creixent cada dia després , per la qual cosa sol venir bé una ajuda a l’hora d’aportar continguts al blog. Actualment, estem oberts a l’arribada de nous redactors:

Oferim dues possibilitats per col·laborar en el blog:

Redactor habitual: es tracta de formar part de l’equip habitual de redactors del blog, realitzant notícies d’última hora del blog. S’exigeixen una sèrie de requisits, com s’indica més a baix
Aportació puntual o esporàdica: pensada per a aquells que vulguin deixar el seu granet en el blog però no puguin comprometre’s a un ritme de publicació ferqüent.

Es requereix un domini bàsic del català. No és necessari saber escriure grans textos literaris, però sí saber defensar-se i no cometre grans faltes d’ortografia. És requisit fonamental tenir un domini bàsic de l’anglès que li permeti entendre les notícies, i en alguna ocasió traduir alguna declaració d’alguna persona.

Requisits

Si vas a manar articles d’opinió, mínim ha de contenir 700 paraules, sent recomanable que tingui entre 700 i 1.000. Procura que tingui un mínim de qualitat ortogràfica.
Agrairíem una maquetació bàsica de negretes, cursives i imatges de com us agradaria que quedés.
En enviar una col·laboració s’assumeix que esteu d’acord amb que es publiqui en el blog, sempre sota el nom que ens indiqueu, així com al fet que fem els canvis que considerem pertinents, que seran ortogràfics, d’estil i/o de maquetació, mai de contingut.
Què es pot enviar i què no?

  • Es poden enviar articles de qualsevol tipus que tinguin relació amb el blog, monogràfics sobre algun esdeveniment o articles d’opinió, etc. Els articles haurien de tenir una extensió mínima d’entre 700 i 1000 paraules.
  • Es poden enviar dibuixos, infogràfics, vinyetes, etc. Segons el que es mani i com es faci, podríem optar per fer una entrada recopilatòria dedicada a diversos usuaris.
  • No es pot enviar alguna cosa que ja hàgiu publicat prèviament a una altra web (o que vagi a publicar-se més endavant), ja que la nostra intenció és tenir articles propis escrits per gent del blog per al blog i els seus usuaris.
  • No es poden enviar notícies d’última hora, perquè és probable que abans de llegir l’email ja hi hagi algú redactant aquesta notícia. Per a coses així ja està la secció Últimes notícies. El mateix passa amb els rumors.
  • No obstant això, sí estaríem oberts a considerar la inclusió de notícies si aquestes servissin per obrir-nos a temes que no hem tocat i que podrien tenir cabuda en el blog.
  • Qualsevol altra cosa no contemplada en aquestes línies queda a criteri dels administradors del blog. Si teniu dubtes i no voleu redactar alguna cosa sense saber si pot publicar-se o no, no dubteu a escriure’ns primer.