Avís Legal

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web AssembleaICV. L’accés i navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

LA COMPANYIA pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

2. UTILITZACIÓ DE LA WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la web per altres Usuaris.

L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Assemblea ICV  presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de tercers.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferts en el mateix.

S’entén que l’accés o utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que tingui publicades al moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que ofereix a la seva seu Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

3. ACCÉS A LA WEB I CONTRASENYES

L’accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. Alguns dels serveis i continguts oferts poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les Condicions Generals de Contractació, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.

Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que es disposa a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal, així com el que es disposa en les Condicions de Registre.

Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotarà a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

L’usuari està obligat a notificar de forma immediata qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, AssembleaICV quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’AVÍS LEGAL

AssembleaICV es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

5. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

AssembleaICV es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Web. En qualsevol cas, AssembleaICV estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.

AssembleaICV no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a AssembleaICV, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control d’ AssembleaICV.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. TOTS ELS DRETS RESERVATS.

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web www.lavanguardia.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a AssembleaICV o, si escau, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ AssembleaICV. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat d’ AssembleaICVi de tercers.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilación.

AssembleaICV  proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas AssembleaICV no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

7. ENLLAÇOS DE TERCERS

En el cas que a la Web es disposessin enllaços o hipervínculos cap a altres llocs d’Internet, AssembleaICV no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AssembleaICV assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervínculos o altres llocs d’Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web

AssembleaICV  tan sols autoritza esments als seus continguts en altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

AssembleaICV  adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà remetre a les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la web.